اظهارنظر رییس مرکز ملی فرش ایران در رابطه با تخصیص اعتبار جهت راه اندازی کارگاههای ریسندگی و رنگرزی و اهمیت بیمه قالیبافان برای حفظ میزان تولید و توسعه هنر صنعت فرش دستباف

اظهارنظر رییس مرکز ملی فرش ایران در رابطه با تخصیص اعتبار جهت راه اندازی کارگاههای ریسندگی و رنگرزی و اهمیت بیمه قالیبافان برای حفظ میزان تولید و توسعه هنر صنعت فرش دستباف

رییس مرکز ملی فرش ایران در بازدید از کارگاه های قالیبافی منطقه سیستان گفت:

بیمه قالیبافان به جهت حفظ میزان تولید و توسعه هنر صنعت فرش دستباف  و تخصیص اعتبار جهت راه اندازی کارگاه های ریسندگی و رنگرزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، رییس مرکز ملی فرش ایران که به همراه حمید زادبوم معاون وزیر و رییس سازمان توسعه و تجارت ایران به استان سفر نموده است در این بازدید از کارگاه های تولید فرش دستباف منطقه سیستان گفت: با توجه به قدمت بافت فرش دستباف در منطقه سیستان و اینکه فرش دستباف سیستان ثبت جهانی نیز شده است، در صدد هستیم اعتبار ارزان قیمت جهت راه اندازی کارگاه های متمرکز فرش دستباف به ایشان تخصیص دهیم. فرح ناز رافع گفت: حفظ میزان تولید فرش دستباف و توسعه این هنر – صنعت از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و بیمه قالیبافان در این زمینه نقش بسزایی دارد. رافع گفت: 6000 قالی باف در استان مشغول فعالیت هستند که برخی از آنها مشکل بیمه دارند که برنامه ریزی های لازم صورت پذیرفته تا با همراهی کمیته ریاست جمهوری بیمه قالیبافان در قالب بیمه روستایی قرار گیرد.
ارسال نظر