تابلو فرش دستباف

مشخصات فرش و اصطلاحات و ابزارهای بافت فرش
  • 16 اکتبر 2019

مشخصات فرش و اصطلاحات و ابزارهای بافت فرش

  فرش دستباف فرش واژه ای عربی است که به معنای زمین است و در زبان فارسی دارای مفاهیمی چون گسترده شدن، زیرانداز و کفپوش می باشد. با توجه به تعریف فوق مفاهیمی چون گلیم، نمد، زیلو، فرش ماشینی و دستباف را می توان فرش دانست. . در نتیجه می‌توان ...