شیرازه فرش

  شیرازه فرش

  شیرازه شیرازه بافتی است که در کناره های طولی قالی و یا بافته قرار می گیرد و موجب پیوستگی قالی در کناره ها می شود. انواع مختلف شیرازه عبارتند از : شیرازه طبیعی : این نوع شیرازه هنگام بافت ...

  پود چیست؟

   پود چیست؟

   پود چیست؟  پود نخی است که بعد از هر ردیف گره از میان تارهای فرش به صورت یک در میان بطور افقی با دست یا سیخ پود کشی عبور داده شده و در پهنای فرش و روی گره قرار ...

   شناخت ماشین آلات فرش ماشینی

    شناخت ماشین آلات فرش ماشینی

      ماشین آلات فرش ماشینی ماشین آلات فرش ماشینی که در ایران از آن استفاده می شود عموما از آلمان و بلژیک وارد می شود. غالبا در ایران از دستگاههای شرکت شونهر آلمان و وندویل بلژیک استفاده می شود، این ...