خرید تابلو

نکاتی چند در قالیبافی

نکاتی چند در قالیبافی

نکاتی چند در قالیبافی نکاتی چند در قالیبافی بافتن فرش تنها گره زدن بر تار و پود گذاری نیست. بافت فرش باید ظریف و ریز و یکنواخت با طرح کلی فرش و جنس و ساختمان تار و پود و پرز انجام گردد. کار بافنده در بافت فرش اهمیت خاصی دارد . ...

شناخت فرش قسمت اول

شناخت فرش قسمت اول

شناخت فرش قسمت اول در فرش عامل اصلی، طرح و رنگ است ولی با وجود اینکه فرش به وسیله دست بافته می شود مثل هر کار دستی دیگری ممکن است معایبی هر چند جزئی داشته باشد که به چند مورد زیر اشاره می شود : شناخت فرش قسمت اول ...

عیب یابی در رنگ گذاری نقشه

عیب یابی در رنگ گذاری نقشه

عیب یابی در رنگ گذاری نقشه در یک مجموعه نقوش رنگ نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. همخوانی و همگونی طرح و نقشه و رنگ ارتباط و پیوستگی تنگاتنگی دارند بطوری که در اثر پیوند و ارتباط منطفی میان آنها، علاوه بر اینکه نقشه مفهوم واقعی خود را ...

شناخت عیوب احتمالی فرش

شناخت عیوب احتمالی فرش

شناخت عیوب احتمالی فرش زمانی یک فرش از ارزش هنری و اقتصادی بالائی برخوردار می‌باشد که عاری از هر نقض و عیب باشد و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه تمام عوامل اصلی و جانبی مؤثر در بافت از کیفیّت بالائی برخوردار باشند و بافنده فرش از مهارت تجربی ...

عیب یابی در نقطه گذاری و قلم گیری

عیب یابی در نقطه گذاری و قلم گیری

عیب یابی در نقطه گذاری و قلم گیری : نقطه گذاری چیست ؟ نقطه گذاری با نقطه چینی یک معنی را دارند و آن عبارت است از رنگ گذاری کناره نگاره های نقش شده بر روی مربع های کوچک روی کاغذ شطرنجی که هر یک نماینده یک گروه هستند. ...

انواع خواب قالی  و عوامل جانبی (فرعی)

انواع خواب قالی و عوامل جانبی (فرعی)

انواع خواب قالی  و عوامل جانبی (فرعی): عوامل جانبی شامل دار،‌ابزار و نقشه می‌باشد که بطور مستقیم و غیرمستقیم در بافت فرش تأثیر دارد. خواب قالی: جهت قرار گرفتن پرزها (خوابیدن پرزها) را خواب قالی می‌گویند. 1- خواب اصل یا معمولی: خوابی است که از بالا به طرف پائین ...

بسته‌بندی نخ

بسته‌بندی نخ

بسته‌بندی نخ: عبارتست از تبدیل کردن نخ‌های رشته شده به واحدهای قابل مصرف که عبارتند از: 1- کلاف: عبارتست از رشته الیافی که به دور خود پیچیده شده‌اند. انواع آن شامل: الف) کلاف نخ: یا کلاف پنبه که از رشته‌های پنبه‌ای تشکیل شده است. ب) کلاف پشم: به کلافی ...

واحدهای اندازه‌گیری وزن ابریشم

واحدهای اندازه‌گیری وزن ابریشم

واحدهای اندازه‌گیری وزن ابریشم: 1- نخود: یکی از واحدهای اندازه‌گیری وزن می‌باشد که معادل مثقال می‌باشد. 2- مثقال: یکی از وحدهای اندازه‌گیری وزن ابریشم می‌باشد که معادل 6/4 گرم (24 نخود) می‌باشد. 3- سیر: یکی از واحدهای اندازه‌گیری ابریشم، سیر می‌باشد که معادل 75 گرم می‌باشد. (البته برای اندازه‌گیری ...

کپی کردن نقشه

کپی کردن نقشه

کپی کردن نقشه: برای اینکار از کاغذ پوستی استفاده می‌شود به این صورت که آنرا روی نقشه انداخته و ابعاد کلی را ترسیم می‌کنیم. سپس آن را روی کاغذ شطرنجی منتقل می‌کنیم. با توجّه به اینکه می‌توان نقشه را به اندازه‌های خودش یا کوچکتر یا بزرگتر از خودش کپی ...

قسمت‌های مختلف نقشه

قسمت‌های مختلف نقشه

  قسمت‌های مختلف نقشه: 1- لوار (یا کناره) یا ساده‌بافی (لور): عبارتست از پهنای باریکی که در انتهائی‌ترین بخش قالی بافته می‌شود و رنگ آن معمولاً هم رنگ متن اصلی می‌باشد و در بعضی از موارد هم رنگ حاشیه بزرگ می‌باشد. این قسمت از قالی یک رنگ و ساده ...