درا قالی

واحد پشتیبانی نگار سرا در موارد زیر خدمات ارائه می دهد:

مشاوره رایگان به صورت تلفنی
مشاوره حضوری
نصب دار
negarsara
چله کشی
فروش دار قالی جهت تابلو فرش
فروش دار قالی آموزشی در ابعاد کوچک قابل استفاده در آموزشگاه ها
مشاوره و فروش الیاف و نخ
تعمیر پارگی چله
پرداخت و روگیری فرش
گروه نگار سرا از آماده کردن تار تا پرداخت قالی دستباف همراه شما خواهد بود