نکاتی چند در قالیبافی

نکاتی چند در قالیبافی

نکاتی چند در قالیبافی

نکاتی چند در قالیبافی بافتن فرش تنها گره زدن بر تار و پود گذاری نیست. بافت فرش باید ظریف و ریز و یکنواخت با طرح کلی فرش و جنس و ساختمان تار و پود و پرز انجام گردد. کار بافنده در بافت فرش اهمیت خاصی دارد . اگر بافنده در کار بافت تخصص لازم نداشته باشد و با حوصله و بردباری و ریز بینی کار خود را انجام ندهد نتیجه سایر دست اندرکاران را نیز نقش بر آب خواهد ساخت. یک قالی باف برای به حداقل رساندن معایب و نواقص کار خود می بایست صرف نظر از مهارت دریافتن قالی در انتخاب و استفاده صحیح از ابزار قالیبافی، نقشه، دار و مواد اولیه دقت کافی داشته باشد. بی توجهی به هر یک از موارد فوق و یا هر موردی در رابطه با بافت قالی ممکن است باعث معیوب شدن قالی شود که در اینجا به مواردی چند که باعث جلوگیری از معایب احتمالی می شود اشاره شده است :
-پس از زنجیره و گلیم بافی باید مجددا چله ها شمارش شده و تعداد کمی و زیادی آنها کنترل شود، چنانچه زیرورورفتگی نخ ها بهم بخورد با رد کردن مجدد چوب هاف اصلاح می شود.
-از آنجا که معمولا تهیه نقشه براساس نقشه متن و حاشیه بزرگ صورت می گیرد ممکن است تعداد گره ها با تعداد خانه های نقشه منطبق نشود، در این حال باید نقشه به طور قرینه بافته شود تا هر گونه کمبود و افزایش گره ها به وسط بیفتد.

جلوگیری از کج شدن پایین فرش ( که به آن شمشیری گفته می شود ) ممکن است به دلایل زیر باشد :

جلوگیری از کج شدن پایین فرش ( که به آن شمشیری گفته می شود ) ممکن است به دلایل زیر باشد :

شل بودن قسمتی از چله که بر اثر آن گره ها در اثر کوبیدن شانه روی چله ها می لغزند. در این حال باید چله را از طریق پیچ ها و با گذاردن یک تخته اضافی زیر نخ ا محکم کرد، ضمنا باید گلیم و قسمت زیرین فرش را چسب کاری نمود.
( شانه زدن نامرتب که با نظم دادن به شانه کوبیدن ، از افزایش آن جلوگیری به عمل می آید. یکی از دلایل عمده آن ، عدم وجود گلیم بافی است) .

کج شدن و یا جمع کناره های فرش ممکن است به دلایل زیر باشد :


-کج بودن دار
-کشیدن بیش از حد پود کلفت
-تراکم بیش از حد چله های کناره که در چنین حالتی باید به هنگام پود دادن نخ های کناره را تا اندازه ای باز کرد.

مقالات مرتبط

ارسال نظر