موزه فرش سه تخته فرش عمواقلي را خریداری کرد

موزه فرش سه تخته فرش عمواقلي را خریداری کرد

موزه فرش چهار تخته از فرش‌هاي نفيس فرش‌هاي شرکت سهامي فرش ايران را خريداري کرد

به‌گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، با مساعدت اداره کل موزه‌ها چهار تخته از فرش‌هاي نفيس فرش‌هاي شرکت سهامي فرش ايران را خريداري و به موزه فرش انتقال یافت. این فرش های نفیس پس از شستشو و مرمت در سالن نمايشگاه موزه فرش ايران در معرض ديد همگان قرار خواهد گرفت. سه تخته‌ از فرش‌هاي نام برده شده متعلق به کارگاه عمو اوقلي با طرح‌هاي بندي کتيبه‌دار با ابعاد 324 در 542 سانتي متر داراي زمينه سرمه‌اي و حاشيه‌اي لاکي گلداني با ابعاد 326 در 478 سانتي‌متر با متن سبز و حاشيه روناسي و قاب‌قابي با ابعاد 510 در 609 سانتي متر و دراراي متن الواح و حاشيه سرمه‌اي با قدمت حدود 80 تا 90 سال (اواسط قرن چهارده هجري قمري) است.

عمو اوقلي يکي از بافندگان و ممتاز صاحب نام خراسان اواخر حکومت قاجار به واسطه فرش‌هاي بزرگ پارچه پرکار و نيز ريز بافت خود شهرت جهاني دارد. بيشتر فرش‌هاي بافته شده توسط اين هنرمند بنا به سفارش اعيان و اشراف بوده و در کاخ‌هاي سلطنتي تعداد بي‌شماري از آن موجود است…

ارسال نظر