جزئیات پیشنهاد صادرکنندگان فرش به سازمان توسعه تجارت

جزئیات پیشنهاد صادرکنندگان فرش به سازمان توسعه تجارت

..

جزئیات پیشنهاد صادرکنندگان فرش به سازمان توسعه تجارت

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران از ارایه پیشنهادی به سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از صادرات فرش دستباف خبر داد و گفت: پیشنهاد شده تا بخشی از منابع بسته تشویقی صادرات را بدون رعایت دستورالع…
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، مرتضی حاجی‌آقامیری در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره رویکرد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران برای افزایش صادرات عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بخش‌های بسته حمایت از صادرات، قابلیت اجرا ندارد و در بخش صادرات فرش، کاملا غیرقابل اجرا است، در کارگروه توسعه صادرات از رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خواست کردیم که مساعدتی نشان داده و با پیگیری هایی که از سوی قائم مقام وزیر صمت خواهیم داشت، بخشی از منابع بسته تشویقی صادرات را بدون رعایت دستورالعمل‌های تدوین شده به فرش اختصاص بدهند تا آیین نامه تخصیص آن در ستاد عالی راهبری تدوین شود.

وی ادامه داد: اکنون ستاد عالی راهبری فرش دستباف ایران به پیشنهاد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در حال طی مراحل تصویب است.

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: این ستاد متشکل از نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی است که به ریاست ، قائم مقام وزیر صمت و دبیری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران به کار خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی های صورت گرفته مبنی بر آن است که آیین نامه‌های مرتبط را در ستاد عالی راهبری فرش دستباف ایران تعیین تکلیف کرده و با توجه به زمان اعلام بسته حمایت از صادرات و عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای این بسته، پیشنهاد شده تا مفاد آیین‌نامه‌های پیشنهادی در بسته امسال جایی نداشته باشد؛ اما برای بسته حمایتی سال آینده، به صورت کاربردی، عملیاتی شود.

برای مشاهده ادامه خبر کلیک نمایید

ارسال نظر