تابلوفرش، فرش_دستباف، صادرکنندگان_فرش، تابلوفرش_ فرش، فرش_دستباف، تابلوفرش، نگارسرا، نگار_سرا، تابلوفرش_دستبافت، تابلوفرش_دستبافت، موزه_فرش، عمواقلی، فرش_قدیمی، فرش_عتیقه، اخبار_نگارسرا،

پرداخت 30 تا 50 درصد از هزینه های مشارکت و حضور صادرکنندگان فرش دستباف در نمایشگاه های خارج از کشور

پرداخت 30 تا 50 درصد از هزینه های مشارکت و حضور صادرکنندگان فرش دستباف در نمایشگاه های خارج از کشور

رییس مرکز ملی فرش ایران پرداخت 30 تا 50 درصد از هزینه های مشارکت و حضور صادرکنندگان فرش دستباف در نمایشگاه های خارج از کشور را از اهم اقدامات در حوزه توسعه صادرات دانست که در دولت تدبیر و امید محقق شد.به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، ...